Punnika en de Brahmaan

Water reinigt iemand niet van slechte daden.

Punnika:

"Ik ben een waterdraagster, heb het koud,
ik ga altijd naar beneden, naar het water
uit angst voor de slaag van mijn meesteressen
en voor de kwelling door hun woede en harde woorden."

"Maar jij, brahmaan,
waar ben jij zo bang van
dat je altijd naar beneden gaat, naar het water,
met bevende ledematen,
stijf van de kou?"

De brahmaan:

"Punnika, jij weet het vast en zeker.
Je stelt iemand een vraag die goede daden verricht
en slechte daden uitbant."

"Wie dan ook, jong of oud, slechte daden begaat,
wordt door de reiniging met water,
gevrijwaard van slechte daden."

Punnika:

"Wie heeft jou onderwezen,
een dwaas aan een dwaas:
'Iemand wordt door de reiniging met water
gevrijwaard van slechte daden?'"

"In dat geval,
zullen zij allemaal naar de hemel gaan:

alle kikkers, schildpadden,
slangen, krokodillen,
en al het andere dat in het water leeft."

"Slachters van schapen, slachters van varkens,
vissers, vallenzetters,
dieven, beulen,
en alle andere wezens die slechte daden begaan,
zullen, door de reiniging met water,
gevrijwaard worden van slechte daden."

"Indien rivieren slechte daden konden afvoeren
die je in het verleden gedaan hebt,
dan voeren zij je verdienstelijke daden
net zo goed af.
In dat geval blijf je daarvan volledig verstoken."

"Wat het ook is dat je vreest,
dat je altijd naar beneden gaat, naar het water;
doe dat niet.
Laat de kou je huid geen pijn doen."

De brahmaan:

"Ik heb het rampzalige pad gevolgd, goede dame,
en nu heb jij me naar het edele teruggebracht.
Ik geef je dit gewaad voor de 'water-reiniging'."

Punnika:

"Je kunt het gewaad houden. Ik heb het niet nodig.
Als je pijn vreest,
als je pijn verafschuwt,
doe dan geen enkele kwade daad;
niet in het openbaar of stiekem."

"Maar als je wel kwade daden begaat
of gaat doen,
zal je geen vrijheid van pijn verwerven,
zelfs al zou je wegvliegen, al zou je wegrennen."

"Als je pijn vreest,
als je pijn verafschuwt,
ga dan naar de Ontwaakte voor je heil,
ga dan naar de Dhamma en de Sangha."

"Volg een van de voorschriften.
Dat zal naar je bevrijding leiden."

De brahmaan:

"Ik ga naar de Ontwaakte voor mijn heil.
Ik ga naar de Dhamma en naar de Sangha
voor mijn heil."

"Ik volg een van de voorschriften.
Dat zal naar mijn bevrijding leiden."

"Voorheen was ik een verwant van Brahma;
maar nu ben ik een waar brahmaan."

"Ik ben een man van de drie soorten van kennis,
veilig en schoongewassen."

Document info
RegID Thig12-XX1
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:26:15
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen