De dertig leerlingen van Patacara

Terwijl zij opstonden, bogen zij zich voor haar voeten voorover.

(Patacara onderwees:)

"De stamper nemend,
vermalen jonge mannen het graan,
zo, hun vrouwen en kinderen ondersteunend,
stapelen jonge mannen rijkdom op."

"Doe wat de Ontwaakte adviseert,
want, als je dat gedaan hebt,
zal je daar geen spijt van hebben."

"Span je in voor de rust van gewaarzijn,
doe wat de Ontwaakte adviseert.
Snel!"

"Ga dan aan een zijde zitten,
na je voeten te hebben gewassen."

Toen zij deze woorden hoorden
— Patacara's advies —
wasten zij hun voeten
en gingen aan een zijde zitten.

Zich inspannend voor de kalmte van gewaarzijn,
volgden zij het advies van de Ontwaakte op.

In de eerste nachtwake,
herinnerden zij zich hun vorige levens.

In de middelste nachtwake,
werd het goddelijke oog gezuiverd.

In de laatste nachtwake,
barstte de massa der duisternis uiteen.

Terwijl zij opstonden,
bogen zij zich voor haar voeten voorover.

(En zeiden:)
"Wij hebben uw advies opgevolgd,
zoals de dertig deva's Indra vereren,
nu zijn wij onoverwinnelijk in de strijd,

begiftigd met de drie soorten van kennis,
vrij van bezoedelingen,
en wij zullen u altijd blijven eren."

Document info
RegID Thig05-011
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:26:04
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen