Corruptheid

Dutthatthaka Sutta

Over de meningen van leerstellingen.

780. Sommige mensen spreken met boosaardige intenties en anderen met de overtuiging dat zij gelijk hebben. Maar een wijze raakt in geen enkel twistgesprek dat is ontstaan verwikkeld. Daarom is de wijze vrij van alle mentale problemen.

781. Een persoon die geleid wordt door zijn begeerte die hem voortdrijft en zo doorgaat overeenkomstig deze neiging, vindt het moeilijk om meningen op te geven waar hij aan vastgekleefd zit. Omdat hij vanuit zichzelf tot conclusies komt, spreekt hij alleen maar overeenkomstig zijn eigen kennis.

782. Als een persoon, zonder dat daar naar gevraagd is, zijn eigen deugdzaamheid prijst en dat anderen leert of over zichzelf spreekt, zeggen de wijzen dat hij onedel is.

783. De kalme, gedisciplineerde mens die zich ervan onthoudt om over zijn deugdzaamheid te zeggen: "zo ben ik", noemen de goede mensen een edele. In hem is er geen arrogantie omtrent de wereld.

784. Hij, wiens opvattingen mentale bouwsels zijn[1], oorzakelijk gevormd[2], hoog ingeschat maar niet zuiver; opvattingen waarin hij persoonlijk belang ziet, zal een kalmte ervaren die instabiel is[3].

785. Het is moeilijk om aan vooropgezette ideeën voorbij te gaan die de beoordeling van leerstellingen gepasseerd hebben. Daarom verwerpt hij, ten opzichte van deze meningen, er één en grijpt zich aan een andere vast.

786. Maar de persoon met een uitmuntende spiritualiteit, heeft nergens in de wereld de minst geringe mentaal gevormde meningen die de verscheidene sferen van worden (bhava) behelzen. Op welke wijze kan men hem herkennen wanneer hij begoocheling en bedrog uitgeroeid heeft? Hij kan op geen enkele manier herkend worden, welke deze dan ook is.

787. Hij die gehecht is, raakt betrokken in debatten omtrent leerstellingen. Door wat en hoe kan een onthecht persoon worden gekend? Hij heeft niets om vast te grijpen noch om te verwerpen; in deze Leer is hij uit zichzelf van alle meningen (ditthi) gezuiverd.

Eindnoten

[1] Zoals ideeën, beïnvloed door diverse zintuiglijke verlangens, gevoelens etc.

[2] 'Oorzakelijk gevormd' duidt erop dat meningen en opvattingen, geen waarheid is. Waarheid is niet oorzakelijk gevormd.

[3] Er wordt een 'kalmte' ervaren, maar het is een geconditioneerde kalmte met als basis zintuiglijk verlangens. Dit fijne gevoel (die 'kalmte') is slechts een tijdelijke bevrediging van een zintuiglijk verlangen en daarom instabiel.

Document info
RegID Snp4-03
Bijgewerkt 28 juli 2020 21:10:26
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen