De boot

Nava Sutta

Over het kiezen van een goed en geleerd leraar.

316. Die man zou diegene moeten vereren die hem de Dhamma onderwijst, net zoals de goden Indra vereren. De geleerde persoon die zo vereerd wordt en geliefd is door de discipel, maakt de Dhamma bekend.

317. Na er aandacht aan besteed te hebben en na het te hebben overwogen, brengt de wijze de Dhamma in praktijk, hij wordt geleerd, intelligent en raakt er vertrouwt mee. Hij verblijft altijd met waakzaamheid in de buurt van zo'n leraar.

318. Iemand die een ondergeschikte en dwaze leraar volgt die de betekenis niet realiseert, en wie jaloers is, nadert de dood zonder de Dhamma begrepen te hebben en blijft onverlost van twijfel.

319. Zoals een man die in een wilde rivier gevallen is waarvan het water diep is en met z'n huidige stroomversnelling weggevoerd wordt door de snelle stroom; hoe kan hij anderen helpen over te steken?

320. En evenzo, hij die de Dhamma niet begrepen heeft, die geen aandacht geschonken heeft aan haar betekenis zoals die uiteengezet is door de geleerde, zelf zonder kennis zijnde; hoe kan hij anderen tot begrip brengen?

321. Zoals iemand die van planken een stevig vlot heeft gemaakt dat uitgerust is met roeiriemen en een roerblad, en de methode kent, vakkundig en wijs is, en door dit middel er voor zorgt dat vele anderen oversteken.

322. Op dezelfde manier weet hij, die kennis heeft verkregen en die een goed getrainde geest heeft, die geleerd en standvastig is, dat hij anderen kan helpen om tot begrip te brengen mits zij gewillig zijn te luisteren en gereed zijn om te bevatten.

323. Daarom, zou iemand zeker om moeten gaan met een goed mens die wijs en geleerd is. Hij zou de betekenis moeten kennen en overeenkomstig daarnaar moeten handelen. Dan zal hij, terwijl hij begrip verwerft van de Dhamma, geluk bereiken.

Document info
RegID Snp2-08
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:22:28
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen