Suciloma

Suciloma Sutta

Een gesprek tussen twee yakkha's en de Boeddha.

Aldus heb ik gehoord. Eens verbleef de Boeddha enige tijd in Gaya in de woning van de yakkha Suciloma, waar hij op een stenen bank zat. De yakkha's Khara en Suciloma waren dicht in de buurt en de eerste vroeg: "Is deze man een asceet?" Suciloma antwoordde: "Hij is geen asceet, enkel zijn verschijning wendt dat voor. Hoe dan ook, ik zal eens gaan kijken."

Toen ging Suciloma naar de Boeddha en probeerde zichzelf tegen het lichaam van de Boeddha te drukken, maar de Boeddha trok zich terug van zijn aanraking. Daarop vroeg Suciloma de Boeddha: "Ben je bang van me, asceet?"

De Boeddha antwoordde: "Vriend, het is niet dat ik bang van je ben, maar je aanraking is onaangenaam."

Suciloma: "Ik zal je een vraag stellen, asceet; als je faalt die te beantwoorden zal ik je gedachten verstrooien, je hart uitrukken, of je bij de voeten nemen en je naar de overkant van de Ganges zwieren."

De Boeddha: "Ach, vriend," antwoordde de Boeddha, "ik zie in deze wereld met haar goden, Brahma's, asceten en brahmanen, onder de vele goden en mensen, er niet één die mijn gedachten kan verstrooien, mijn hart kan uitrukken, of me bij mijn voeten kan nemen en me over de Ganges kan zwieren zoals jij dat zegt. Hoe dan ook, vriend, vraag wat je wilt."

270. Suciloma: "Van waaruit ontspruiten hartstocht en haat? Van waaruit ontspruiten ontevredenheid, gehechtheid en doodsangst? Van waaruit rijzen verkeerde inzichten die de geest kwellen zoals jongens dat bij een kraai doen?"

271. De Boeddha: "Hartstocht en haat ontspruiten uit egoïsme. Zo is dat ook met ontevredenheid, gehechtheid en doodsangst. Speculatieve ideeën ontspruiten daar ook welke de geest kwellen zoals jongens dat bij een kraai doen."

272. "Zij ontspruiten uit begeerte en zijn in iemand zelf zoals de scheuten die ontspruiten aan de takken van een nigrodha boom. Zij zijn geketend door zintuiglijke begeerte net zoals een woud dat door de maluva kruipplant overgroeid wordt."

273. "Luister, yakkha. Zij die de bron kennen, overwinnen dit. Zij steken de stroom over die moeilijk over te steken is en die voorheen nog nooit overgestoken is. Zij worden niet meer wedergeboren."

Document info
RegID Snp2-05
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:22:20
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen