De huid van de slang

Uraga Sutta

De monnik laat de wereld achter zich zoals de slang zijn oude versleten huid.

1. Hij, die bij hem opgekomen kwaad (akusala) laat gaan, zoals het gif dat door de slang in het lichaam verspreid werd, teniet gedaan wordt door tegengif; die monnik geeft de cyclus van het bestaan (samsara) op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

2. Hij, die hartstocht volkomen vernietigd heeft zoals iemand een lotusbloem in een meer afsnijdt; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

3. Hij, die de hunkering (tanha) volkomen vernietigd heeft zoals een opgedroogde rivier, die eens snel stroomde; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

4. Hij, die eigendunk (mana) volkomen vernietigd heeft, zoals een zwakke brug van riet die weggevaagd wordt door een krachtige stroom; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

5. Hij, die geen enkel wezenlijk bestaan ziet in manieren van worden (bhava), zoals iemand geen bloemen vindt in een vijgenboom; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

6. Hij, die geen slecht humeur kent en alle manieren van worden (bhava) overwonnen heeft; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

7. Hij, die persoonlijke meningen (sakkaya ditthi) vernietigd heeft, hij die goed voorbereid is zonder enig overblijfsel[1]; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

8. Hij, die noch rusteloos noch lui is en die al deze soortgelijke belemmeringen overwonnen heeft[2]; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

9. Hij, die noch rusteloos noch lui is en die weet dat alles in de wereld zonder werkelijkheid is (anatta); die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

10. Hij, die noch rusteloos noch lui is en die begrijpt dat alles onwezenlijk is, die bevrijd is van hebzucht (lobha); die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

11. Hij, die noch rusteloos noch lui is en die weet dat alles onwezenlijk is, die bevrijd is van hartstocht (raga); die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

12. Hij, die noch rusteloos noch lui is en die weet dat alles onwezenlijk is, die bevrijd is van haat (dosa); die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

13. Hij, die noch rusteloos noch lui is en die weet dat alles onwezenlijk (anatta) is, die bevrijd is van begoocheling (moha); die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

14. Hij, die geen ziekelijke tendensen of wat dan ook heeft en de wortels (hetu) van kwaad (akusala) volkomen vernietigd heeft; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

15. Hij, die geen zorgen of wat dan ook kent welke de oorzaken zijn van de wereld ingaan; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

16. Hij, die geen begeerte of wat dan ook kent dat gehechtheid (upadana) veroorzaakt en tot worden (bhava) leidt; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

17. Hij, die de vijf hindernissen (pañca nivarana) uitgetrokken heeft, hij die bevrijd is van verwarring (iñjita) en twijfel (vyapada) en die verdriet overwonnen heeft; die monnik geeft de cyclus van het bestaan op zoals de slang zich van zijn oude, versleten huid ontdoet.

Eindnoten

[1] Geen brandstof in de vijf aggregaten (pañca upadana kkhandha) voor de voortduring van de persoon.

[2] Hier worden rusteloosheid en luiheid genoemd als een van de vijf hindernissen (pañca nivarana).

Document info
RegID Snp1-01
Bijgewerkt 12 juli 2022 22:14:12
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen