De Simsapa bladeren

Simsapa Sutta

In deze toespraak vergelijkt de Boeddha de hoeveelheid bladeren in zijn hand met de hoeveelheid bladeren in het Simsapa woud. Ter vergelijking zegt hij, dat hij door directe kennis zoveel gezien heeft als de hoeveelheid bladeren in het woud, maar zo weinig gepredikt heeft als de hoeveelheid bladeren in zijn hand. Als reden geeft hij aan dat niet alle kennis die hij heeft tot het doel leidt, maar wel wat hij gepredikt heeft.

Eens verbleef de Gezegende te Kosambi in het Simsapa woud. Daar nam hij een paar Simsapa bladeren in zijn hand en vroeg aan de monniken: "Wat denken jullie monniken, wat is meer in aantal: de paar Simsapa bladeren die ik in mijn hand heb of de bladeren daarginds in het Simsapa woud?"

"De bladeren in de hand van de Gezegende zijn minder in aantal, heer. De bladeren daarginds in het woud zijn er veel meer."

"Op dezelfde manier, monniken, zijn de dingen die ik gezien heb met directe kennis maar niet onderwezen heb, veel meer in hoeveelheid (dan de dingen die ik onderwezen heb). En waarom heb ik die dingen niet onderwezen? Omdat zij niet met het doel in verbinding staan, omdat zij niet in relatie staan met de essentie van het heilige leven en omdat zij niet leiden tot ontnuchtering, tot hartstochtloosheid, tot opheffing, tot kalmte, tot directe kennis, tot ontwaking, tot bevrijding. Dat is waarom ik dat niet onderwezen heb."

"En wat heb ik onderwezen? 'Dit is lijden (dukkha) (...) Dit is de oorzaak (samudaya) van lijden (...) Dit is de opheffing (nirodha) van lijden (...) Dit is het pad (ariya atthangika magga) dat leidt tot de opheffing van lijden.' Dat is wat ik onderwezen heb. En waarom heb ik deze dingen onderwezen? Omdat zij met het doel in verbinding staan, omdat zij in relatie staan met de essentie van het heilige leven en omdat zij leiden tot ontnuchtering, tot hartstochtloosheid, tot opheffing, tot kalmte, tot directe kennis, tot ontwaking, tot bevrijding. Dat is waarom ik dat onderwezen heb."

"Daarom is het jullie taak dit te overdenken: 'Dit is lijden (...) Dit is de oorzaak van lijden (...) Dit is de opheffing van lijden (...) Dit is het pad dat leidt tot de opheffing van lijden.' Jullie taak is de overdenking: 'Dit is het pad van oefening dat leidt tot de opheffing van lijden.'"

Document info
RegID S56-031
Bijgewerkt 29 oktober 2022 23:48:26
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen