De helft (van het hele heilige leven)

Upaddha Sutta

In deze toespraak geeft Ananda te kennen dat vriendschap met edele mensen zo belangrijk is, dat dat zelfs de helft van het heilige leven is. De Boeddha erkent de belangrijkheid van vriendschap, maar stelt dat vriendschap met edele mensen (ariya puggala) zelfs het hele heilige leven is.

Ik heb gehoord dat de Gezegende eens bij de Sakya's verbleef (viharati). Er was toen een Sakya stad die Sakkara heette. Daar ging de eerwaarde Ananda naar de Gezegende, en toen hij daar arriveerde en een buiging voor de Gezegende gemaakt had, ging hij aan een zijde zitten. Toen hij daar zo zat, zei de eerwaarde Ananda tegen de Gezegende: "Dit is de helft van het heilige leven, bhante: bevriend te zijn met edele mensen (ariya puggala), een metgezel te zijn van edele mensen, een collega te zijn van edele mensen."

"Zeg dat niet, Ananda! Zeg dat niet! Bevriend zijn met edele mensen, een metgezel zijn van edele mensen, een collega zijn van edele mensen is in werkelijkheid het hele heilige leven. Wanneer een monnik bevriend is met edele mensen, een metgezel is van edele mensen, een collega is van edele mensen, dan kun je van hem verwachten dat hij het Edel Achtvoudige Pad (ariya atthangika magga) zal ontwikkelen en er veel van zal maken."

"En hoe ontwikkelt een monnik die bevriend is met edele mensen, een metgezel is van edele mensen, een collega is van edele mensen het Edel Achtvoudige Pad en hoe maakt hij er veel van? In dat geval ontwikkelt een monnik juist begrip (samma ditthi) dat voortkomt uit afzondering, onthechting (viveka), uitdoving (nirodha), en dat eindigt in bevrijding (vimutti). Hij ontwikkelt juiste gedachten (samma sankappa) (...) juiste spraak (samma vaca) (...) juiste handelingen (samma kammanta) (...) juiste wijze van levensonderhoud (samma ajiva) (...) juiste inspanning (samma vayama) (...) juiste indachtigheid (samma sati) (...) juiste concentratie (samma samadhi) dat voortkomt uit afzondering, onthechting (viveka), uitdoving (nirodha), en eindigt in bevrijding (vimutti)."

"Dit is hoe een monnik die bevriend is met edele mensen, een metgezel is van edele mensen, een collega is van edele mensen het Edel Achtvoudige Pad zal ontwikkelen en hoe hij er veel van zal maken."

"En door deze wijze overwegingen (yoniso manasikara) kan iemand weten, hoe — door bevriend te zijn met edele mensen, een metgezel te zijn van edele mensen, een collega te zijn van edele mensen — in werkelijkheid het hele heilige leven is."

"Ananda, ik ben aan hen verschuldigd een goede vriend (kalyana mitta) voor hen te zijn, zodat levende wezens die aan geboorte onderworpen zijn, bevrijd zullen zijn van geboorte (jati); dat levende wezens die aan ouderdom onderworpen zijn, bevrijd zullen zijn van ouderdom (jara); dat levende wezens die aan de dood onderworpen zijn, bevrijd zullen zijn van de dood (marana); dat levende wezens die onderworpen zijn aan verdriet (soka), weeklagen (parideva), pijn (dukkha), smart (domanassa) en wanhoop (upayasa), bevrijd zullen zijn van verdriet, weeklagen, pijn, smart en wanhoop."

Document info
RegID S45-002
Bijgewerkt 18 november 2023 15:13:29
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen