Respect of aanbidding?

Puja

De Boeddha was geen voorstander van louter uiterlijke aanbidding.

puja

A. 'Eerbetoon; 'eerbied'; 'respect'; 'hulde'.

B. 'Aanbidding; 'gewijde inachtneming'; 'gewijde offerande'; ook 'offergaven aan monniken en nonnen'.

Toelichting op A

258. "Vele goden (deva's) en mensen, die graag gelukkig zijn, hebben erover nagedacht welke dingen de hoogste zegeningen (mangala) vormen. Alstublieft, vertel ons wat de hoogste zegeningen zijn!"

259. De Boeddha: (1) "Niet omgaan met dwazen (balo)[1], (2) maar om te gaan met de wijzen (viññuhi) en (3) diegene te eren die het eren (puja) waardig zijn — dit is de hoogste zegening[2]."

Snp2-04 — Maha Mangala Sutta — De hoogste zegeningen

Diegene te eren die het eren waardig zijn, dit is de hoogste zegening (puja ca pujaniyesu etam mangalam uttamam).

Zie ook Dhp195-196.

Toelichting op B

De Boeddha was geen voorstander van louter uiterlijke aanbidding. Het volgende citaat uit de laatste dagen van de Boeddha is hier een treffend voorbeeld van.

5.3. En de Gezegende sprak tot de eerwaarde Ananda: "Ananda, de tweeling sala bomen komen spontaan tot volle bloei, hoewel het niet het seizoen voor bloeien is. En de bloesems regenen op het lichaam van de Tathagata neer, bestrooien en bedekken het uit eerbied voor de Tathagata. En hemelse koraalbloemen en hemels poeder van sandelhout regenen vanuit de hemel op het lichaam van de Tathagata neer, bestrooien en bedekken het uit eerbied voor de Tathagata. En de muziek van hemelse stemmen en hemelse instrumenten klinkt in de lucht, uit eerbied voor de Tathagata."

"En toch, Ananda, is het niet op deze manier dat de Tathagata in de hoogste graad gerespecteerd, vereerd, gewaardeerd, geëerd en aanbeden wordt. Maar, Ananda, welke monnik (bhikkhu) of non (bhikkhuni), lekenman (upasaka) of lekenvrouw (upasika) oprecht de Dhamma in praktijk brengt, die de weg van de Dhamma perfect vervult; het is door zo iemand dat de Tathagata in de hoogste graad gerespecteerd, vereerd, gewaardeerd, geëerd en aanbeden wordt. Daarom, Ananda, moeten jullie jezelf op deze manier trainen: 'Wij zullen volharden in de Dhamma, oprecht de Dhamma in praktijk brengen, de weg van de Dhamma perfect vervullen.'"

D16 — Maha Parinibbana Sutta — Het grote heengaan

Geen uiterlijk vertoon, maar echte beoefening van de Dhamma.

"Monniken, er zijn twee soorten van eerbetoon (puja): op een materiële wijze (amisa puja) en door beoefening van de Dhamma (dhamma puja). Dit zijn de twee soorten van eerbetoon. Het eerbetoon door beoefening van de Dhamma is de waardevolste van die twee."

A02-156 — De waardevolste aanbidding

Eindnoten

[1] Dit verwijst niet alleen naar onontwikkelde mensen, maar vooral ook naar de slechten in gedachten, woord en daad.

[2] Voor meer over slechte en goede vrienden, zie mitta. Voor meer over eerbetuiging, zie puja.

Document info
RegID QVkKViQEYYp6X8t
Bijgewerkt 10 mei 2024 20:33:06
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen