Krachten

Bala

De Boeddha noemt vijf aspecten die, wanneer ontwikkeld, de krachten van onze kern vertegenwoordigen.

bala

'Krachten'; 'vermogens'.

Onder de verscheidene groepen van krachten zijn de volgende de meest frequente die in de teksten voorkomen. Wanneer deze ontwikkeld zijn, vertegenwoordigen ze de krachten van onze kern.

1. geloof/zelfvertrouwen (saddha); 2. energie (viriya); 3. indachtigheid (sati); 4. concentratie (samadhi); 5. wijsheid (pañña).

Hun bijzondere aspect, in vergelijking met de corresponderende 5 spirituele vermogens (indriya 15-19), is dat zij onaantastbaar zijn door hun tegenpolen:

  1. De kracht van geloof is onaantastbaar door: ongeloof.
  2. De kracht van energie is onaantastbaar door: luiheid.
  3. De kracht van indachtigheid is onaantastbaar door: vergeetachtigheid.
  4. De kracht van concentratie is onaantastbaar door: verwardheid.
  5. De kracht van wijsheid is onaantastbaar door: onwetendheid.

Zij vertegenwoordigen daarom het aspect van stabiliteit in de spirituele vermogens (indriya). Overeenkomstig A05-015, manifesteert zich de 1e kracht in de 4 kwaliteiten van de in de stroom getredene (sotapannassa angani); de 2e kracht in de 4 juiste inspanningen (padhana); de 3e kracht in de vier fundamenten van indachtigheid (satipatthana); de 4e kracht in de 4 meditatieve verdiepingen (jhana); en de 5e kracht manifesteert zich in de volledige bevatting van de vier Edele Waarheden (cattari ariya sacca). A05-015; S48-043; S50, Bala Samyutta

Deze vijf vermogens vertegenwoordigen de volgende aspecten van het Achtvoudige Pad:

  1. Geloof (saddha) de 1e factor.
  2. Energie (viriya) de 6e factor.
  3. Indachtigheid (sati) de 7e factor.
  4. Concentratie (samadhi) de 8e factor.
  5. Wijsheid (pañña) de tussenliggende fase van de 8e factor naar de 1e factor van het Pad waarin de ontwikkeling van wijsheid plaatsvindt.

Het is belangrijk dat de vermogens goed in evenwicht zijn, zie indriya samatta.

In A07-003 worden de krachten van morele schaamte (hiri) en moreel ontzag (ottappa) aan de hiervoor genoemde 5 krachten toegevoegd. Verscheidene andere groepen van 2 (zie patisankhana bala), 4, 5, en meer krachten worden in de teksten genoemd. Voor de 10 krachten van een Boeddha, zie dasa tathagata bala.

Extra aanbevelingen

Document info
RegID 6AO1BM7uEETkDnX
Bijgewerkt 14 september 2023 20:20:30
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen