Het boeddhistisch economische systeem

Boeddhisme is gebaseerd op 'zoals dingen zijn en werken' en daarom tijdloos. De Leer van de Boeddha leidt niet alleen tot de opheffing van fysiek en mentaal lijden, maar ook tot een in hoge mate voldoening schenkende manier van leven.

Het boeddhistisch economische systeem.
Het boeddhistisch economische systeem.

Velen die niet bekend zijn met de Leer van de Boeddha, classificeren het als een religie die niet van deze tijd is. Maar deze mensen hebben het volledig mis, want tachtig procent van de onderwerpen die in zijn Leer zijn opgenomen, zijn voor de wereld van vandaag.

Volgens de Boeddha komen alle van de vijf zegeningen, die voor de deugdzamen toenemen, op één na, beschikbaar in dit leven; tien van de elf voordelen zijn direct verkrijgbaar door de ontwikkeling van liefdevolle vriendelijkheid (metta)[1]. Iemand die een goed leven leidt in deze wereld is ervan verzekerd gelukkig te zijn in de volgende. Dit is wat de Boeddha in zijn Leer benadrukt.

En zo onderwees de Boeddha niet alleen het pad dat leidt naar het ophouden van lijden; hij wees ook het pad aan naar een in hoge mate voldoening schenkende manier van leven op aarde. Eén aspect van deze wereldse vooruitgang verwijst naar een economisch systeem dat gebaseerd is op boeddhistische principes met de objectiviteit van economische ontwikkeling dat gepaard gaat met het wegnemen van armoe. De Boeddha adviseert hiervoor op een rechtschapen beroep zoals het betrokken zijn in landbouw, in handel, in de zuivelwinning, in defensie, in regeringsinstellingen en andere professionele beroepen. Hij onderwijst om niet te handelen in wapens, in slaven, in dieren voor de slacht, in alcoholische drank, in vergif, in drugs en bedwelmende middelen.

Eindnoten

[1] Zie de Maha Mangala Sutta (Snp2-04) voor een opsomming van de zegeningen. Zie verder de verwijzingen onder metta.

Document info
RegID jwJ09A5MULmVWE0
Bijgewerkt 11 juli 2021 13:28:14
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen