Upaka de niet-boeddhistische asceet

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

De Boeddha heeft geen leraar

353. Ik ben voorbij elke vorm van bestaan, het is mij allemaal bekend, ik ben van alle dingen onthecht, ik heb alles opgegeven en ik ben bevrijd door het uitrukken van alle begeerte. Ik heb de hogere kennis helemaal door mijzelf gerealiseerd. Wie zou ik aanwijzen als mijn leraar?

sabbabhibhu sabbavidu'hamasmi sabbesu dhammesu anupalitto sabbañjaho tanhakkhaye vimutto sayam abhiññaya kam'uddiseyyam

Alles overwonnen, alles kennende, onthecht van alles, door mezelf bevrijd; ik ben mijn eigen leraar.

Ik heb alles overwonnen (d.w.z. voorbij elke vorm van bestaan (de drie sferen van het bestaan)), het is mij allemaal bekend, ik ben van alles onthecht, ik heb alles opgegeven, ik ben bevrijd van morele bezoedelingen en heb alle begeerte uitgerukt (d.w.z. ik heb Arahatschap verworven). De Vier Edele Waarheden (cattari ariya sacca) heb ik helemaal door mezelf begrepen; wie zou ik als mijn leraar aanwijzen? (Zie ook samma sambuddha.)

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp353
Bijgewerkt 18 november 2020 14:31:06
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen