Subhadda de zwervende asceet

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Geen heiligen buiten het boeddhistische systeem

254. In de lucht is geen pad te bespeuren. Op dezelfde wijze zijn hierbuiten (het boeddhistische systeem) geen heiligen te bespeuren. De massa is overmand door vele wereldse verlokkingen. Tathagata's zijn vrij van al die verlokkingen.

akase padam natthi samano natthi bahire papañcabhirata paja nippapañca Tathagata.

In de lucht zijn er geen voetstappen. Buiten het boeddhistische systeem is de wereld verstoken van heiligen.

In de lucht zijn er geen voetstappen (of een pad) te bespeuren. Op dezelfde manier zijn er, buiten het boeddhistische systeem, geen personen die als een heilige (samano) kunnen worden aangemerkt. Het gewone volk is overmand door vele wereldse verlokkingen, maar de Boeddha's zijn door die verlokkingen niet aangetast.

De Boeddha is niet opgewonden of ongerust

255. In de lucht is geen pad te bespeuren. Op dezelfde wijze zijn hierbuiten (het boeddhistische systeem) geen heiligen te bespeuren. Niets dat geconditioneerd is, is eeuwig. De Boeddha is nooit opgewonden of ongerust.

akase padam natthi samano natthi bahire sankhara sassata natthi natthi Buddhanamiñjitam

De lucht is vrij van voetstappen. Geconditioneerde dingen zijn niet eeuwig. Boeddha's kennen geen opgewondenheid of ongerustheid.

In de lucht zijn er geen voetstappen (of een pad) te bespeuren. Op dezelfde manier zijn er, buiten het boeddhistische systeem, geen personen die als een heilige (samano) kunnen worden aangemerkt. Geen enkel samengesteld ding (het geconditioneerde) is eeuwig, niets blijft bestaan. De Boeddha kent geen opgewondenheid en is niet ongerust.

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp254-255
Bijgewerkt 18 november 2020 14:28:44
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen