De vijfhonderd lekenvolgelingen

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Verkeerde daden om te vermijden

246. Wie in de wereld leven vernietigt, wie woorden van onwaarheid spreekt, wie neemt wat niet vrijwillig is gegeven of naar de partner van iemand anders gaat, (...)

yo panam atipateti musavadam ca bhasati loke adinnam adiyati paradaram ca gacchati

Hij vernietigt leven, hij is toegeeflijk in diefstal. Hij is een leugenaar en een overtreder in seksueel wangedrag.

Als in deze wereld een persoon leven vernietigt, onwaarheid spreekt, neemt wat niet is gegeven en seksueel wangedrag begaat door naar de partner van een ander te gaan.

Door drank wordt de eigen wortel vernietigd

247. (...) of bedwelmende drank drinkt; hij die dit uitbundig volgt, vernietigt reeds in deze wereld zijn eigen wortel.

suramerayapana ca yo naro anuyuñjati idh'evam eso lokasmim mulam khanati attano

Een leven in dronkenschap gedompeld, eindigt hier in rampzalige ondergang.

Iemand die toegeeflijk is in bedwelmende dranken, vernietigt reeds in deze wereld (oftewel in dit of zijn huidige bestaan) zijn eigen wortel.

Laat je niet door hebzucht en slechte zaken naar beneden halen

248. Daarom, mens, moet je dit weten: kwade daden zijn moeilijk te beteugelen. Laat hebzucht en slechtheid je niet naar beneden halen zodat je voor lange tijd zult lijden.

evam bho purisa janahi papadhamma asaññata ma tam lobho adhammo ca ciram dukkhaya randhayum

Weet dat slechte manieren moeilijk te beteugelen zijn. Laat hebzucht en slechte zaken je nooit de pijn in trekken.

Daarom, mens, moet je weten dat kwade daden moeilijk te beteugelen zijn. Letterlijk staat er: 'zonder beteugeling zijn' (oftewel gepaard gaan zonder beteugeling, d.w.z. uitgevoerd door slechte mensen zonder beheersing). Let erop, dat je niet toestaat dat hebzucht en slechte daden je een lange periode van lijden laat bezorgen.

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp246-248
Bijgewerkt 18 november 2020 14:28:31
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen