De volwassene

Gotrabhu

Hoe een mens tot volle wasdom komt.

gotrabhu

'Volwassen'; 'volgroeid'.

Letterlijk: 'die de afstamming (van de edele personen) is binnengegaan', d.w.z. de volwassene of volgroeide. Het kan verwijzen naar A. een staat van bewustzijn en naar B. een persoon.

A.

'Volwassen-moment' (gotrabhu citta) is de laatste van de 4 impulsmomenten (zie javana en raadpleeg viññana kicca), die direct voorafgaan aan het binnengaan in een meditatieve verdieping (jhana) of in een van de bovenwereldse paden (zie lokuttara). Raadpleeg Vis 7.

B.

'De volwassene'. "Hij die met die dingen is begiftigd, waarop onmiddellijk het edel pad (ariya magga) volgt. Deze persoon wordt een 'volwassen persoon' genoemd." Pug 10

In het commentaar wordt m.b.t. deze passage gezegd: "Hij, die door het Nibbana waar te nemen, laat de hele menigte van wereldlingen (puthujjana), de familie van wereldlingen, de cirkel van wereldlingen, de bestemming van een wereldling, achter zich, en gaat de menigte van edelen (ariya's) binnen, de familie van edelen, de cirkel van edelen, en verkrijgt de bestemming van een edele. Zo iemand wordt een volwassene genoemd." Met deze staat van bewustzijn wordt de bliksemachtige overgangsfase bedoeld tussen een wereldling en een sotapanna.

Gotrabhu wordt ook bedoeld als de 9e edele persoon (ariya puggala). Zie A09-010; A10-016.

Document info
RegID pbWFqodQWygIvXf
Bijgewerkt 16 september 2023 08:51:46
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen