De hoofdbezoedelingen als natuurrampen

Mentale bezoedelingen zijn er de oorzaak van dat wezens eindeloos vastgeketend zijn aan de cyclus van geboorte en dood, aan lijden. Daarom worden bezoedelingen beschouwd als natuurrampen.

Alle hoofdbezoedelingen van de menselijke geest worden vergeleken met verscheidene rampen die de mens treffen. Hoofdbezoedelingen verwijzen naar o.a. hartstocht (lobha), haat (dosa) en onwetendheid (moha) (de drie immorele wortels (mula)). Begeerte of hunkering (tanha) wordt vergeleken met een woeste rivier. Deze uitleg stelt mensen in staat de mentale bezoedelingen in fysieke termen te begrijpen. Specifieker beschouwd wordt als hoofdbezoedelingen naar de asava's verwezen.

In deze verhandeling nemen we het vers Dhp251 van de Dhammapada als kenmerkend uitgangspunt.

Uit de Dhammapada.

251. Er is geen vuur vergelijkbaar met hartstocht; er is geen wurggreep als haat; er is geen net als begoocheling; geen rivier te vergelijken met begeerte.

natthi ragasamo aggi natthi dosasamo gaho natthi mohasamam jalam natthi tanhasama nadi

Hartstocht is het hevigste vuur, haat de stevigste greep, begoocheling de ergste valstrik, begeerte de ergste vloed.

Zie ook

Document info
RegID Ttiikev4vK67njg
Bijgewerkt 21 augustus 2022 23:03:32
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen