De geest

Nama

Een naam voor de vier mentale groepen.

nama

'Geest'; 'mentaliteit'. Letterlijk: 'naam' of 'benoeming' (omdat de geest noteert of opmerkt) = 'ervaring'.

Deze term wordt gewoonlijk gebruikt als een collectieve naam voor de vier mentale groepen (arupino khandha), te weten: gevoelens (vedana), waarnemingen (sañña), mentale formaties (sankhara) en bewustzijn (viññana).

Echter, in de 4e link (nama rupa) binnen de formule van het afhankelijk ontstaan (paticcasamuppada) is de term alleen van toepassing op kamma resulterende (vipaka) gevoelens en waarnemingen en een paar kamma resulterende mentale functies die onlosmakelijk met elke soort van bewustzijn zijn verbonden. Zoals het wordt gezegd in M009; D15; S12-002: "Gevoel (vedana), waarneming (sañña), wilshandelingen (cetana), indruk (phassa), mentale aandacht (manasikara); dit, broeder, wordt 'de geest' genoemd."

Met de toevoeging van nog twee mentale factoren, namelijk mentale vitaliteit (jivita) en concentratie (samadhi), (hier 'stationaire fase van de geest' (cittatthiti)) — wordt van deze 7 factoren gezegd in AbhS, dat deze de onafscheidelijke mentale factoren zijn in elke staat van bewustzijn.

Bestudeer goed de betekenis en de bedoeling van de termen nama en mano.

Extra aanbevelingen

Voor een complete lijst van alle mentale formaties, zie cetasika (behalve gevoel en waarneming) en Tabel II.

Document info
RegID AFS6GQAzIJYpIse
Bijgewerkt 4 februari 2024 11:56:11
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen