Sub artikels

Een Sub artikel is een rubriek, item of tekstdeel binnen een pagina. Het zijn essentiële onderwerpen waarvan het gewenst is dat ze makkelijk kunnen worden teruggevonden. Om goed overzicht te houden, zijn deze Sub artikels (net zoals pagina's) daarom in de database geïndexeerd en wel onder verschillende categorieën. Sub artikelen zijn niet alleen handig om bepaalde onderwerpen op te zoeken, maar ook om je te laten inspireren. Een lijst Sub artikels is dus een andere lijst dan een lijst met pagina's.

Lees meer over wat Sub artikels zijn.

 1. Acht oorzaken van aardbevingen (D16)
 2. Afhankelijk ontstaan (wbk)
 3. Als iemand zijn afkeur te kennen geeft (M021)
 4. Ambapali en de Licchavi's (D16)
 5. Ananda's verdriet (D16)
 6. Ananda's vraag over de houding ten opzichte van vrouwen (D16)
 7. Bedwelmende middelen (D31)
 8. Begeerte (wbk)
 9. Begeerte/hebzucht (wbk)
 10. Belangrijke onderwerpen van de leer (wbk)
 11. Beschouwingen van de negen soorten lichamen - Navasivathikapabba (D22)
 12. Bevrijding door iets te ontwikkelen (M002)
 13. Bevrijding van bezoedelingen door gebruik van iets te maken (M002)
 14. Bevrijding van bezoedelingen door ingetogenheid (M002)
 15. Bevrijding van bezoedelingen door te zien (M002)
 16. Bevrijding van bezoedelingen door verdraagzaamheid (M002)
 17. Bevrijding van bezoedelingen door ze uit te roeien (M002)
 18. Bewustzijn (D22)
 19. Bewustzijn (wbk)
 20. Bezoedelingen, lijst van 10 (wbk)
 21. Bezoedelingen, lijst van 16 (wbk)
 22. Bezoedelingen, lijst van 4 (wbk)
 23. Bij de rivier de Kakuttha (D16)
 24. Boven goede en slechte daden uitgestegen (wbk)
 25. Concentratie (wbk)
 26. Conceptie (wbk)
 27. Contemplatie op de begraafplaats (D22)
 28. Cyclus van geboorte en dood (wbk)
 29. De 1e edele waarheid (A03-061)
 30. De 2e edele waarheid — afhankelijk ontstaan (toenemend) (A03-061)
 31. De 3e edele waarheid — afhankelijk ontstaan (afnemend) (A03-061)
 32. De 4e edele waarheid (A03-061)
 33. De acht bevrijdingen (D16)
 34. De acht bijeenkomsten (D16)
 35. De acht fases van meesterschap (D16)
 36. De achttien mentale onderzoeken (A03-061)
 37. De afwezigheid van hebzucht, haat en begoocheling (A03-065)
 38. De basis van de Leer (A03-061)
 39. De beschouwing van de materiële elementen - Dhatumanasikara (D22)
 40. De brul van de leeuw (D16)
 41. De derde soort van kennis: de waarheden en de bezoedelingen (M019)
 42. De drie sektarische gemeenschappen (A03-061)
 43. De echo van de wereld (D16)
 44. De eenmaal terugkerende (wbk)
 45. De eerste soort van kennis: de herinnering van geboorten (M019)
 46. De geest en mentale objecten (D22)
 47. De gelijkenis van de acrobaat (D22)
 48. De gelijkenis van de geslachte koe (D22)
 49. De gelijkenis van de kudde herten (M019)
 50. De gelijkenis van de man die de aarde wil wegspitten (M021)
 51. De gelijkenis van de man die de Ganges wil wegbranden (M021)
 52. De gelijkenis van de man die tekeningen wil tekenen in een lege ruimte (M021)
 53. De gelijkenis van de spiegel (M061)
 54. De gelijkenis van de zaag (M021)
 55. De gelijkenis van de zak met ingrediënten (D22)
 56. De gelijkenis van de zak van kattenvel (M021)
 57. De gelijkenis van het rijtuig (M021)
 58. De gelijkenis van het sala-bomen woud (M021)
 59. De Gezegende geeft zijn wil om verder te leven op (D16)
 60. De Gezegende spoort aan (D16)
 61. De Gezegende spoort voor de laatste maal aan (D16)
 62. De heilige, volledig verlicht mens (wbk)
 63. De helper (D31)
 64. De houdingen van het lichaam - Iriyapatha (D22)
 65. De huichelaar (D31)
 66. De ideeën over een zelf (M002)
 67. De in de stroom getredene (wbk)
 68. De Kalama's van Kesaputta gaan naar de Boeddha (A03-065)
 69. De kracht van bespiegeling en de kracht van mentale ontwikkeling (wbk)
 70. De laatste aansporing (D16)
 71. De laatste rustplaats (D16)
 72. De leraren als het Zuiden (D31)
 73. De monnik Moliya Phagguna die overmatig met nonnen omging (M021)
 74. De monniken als het Zenit (D31)
 75. De mooiprater (D31)
 76. De neus en de geur (D22)
 77. De niet terugkerende (wbk)
 78. De olifantenblik (D16)
 79. De oorzaak van lijden (D22)
 80. De opheffing van lijden (D22)
 81. De ouders en kinderen als het Oosten (D31)
 82. De oversteek over de Ganges (D16)
 83. De schijnbare vriendelijkheid van meesteres Vedehika (M021)
 84. De smeekbede van Ananda (D16)
 85. De smeekbede van Mara (D16)
 86. De Spiegel van de Dhamma (D16)
 87. De strijdbare olifant die veel kwaad doet door ook zijn slurf te gebruiken (M061)
 88. De tien krachten van een Volmaakte (wbk)
 89. De tien soorten van juist gedrag (M041)
 90. De tien soorten van verkeerd gedrag (M041)
 91. De tong en de smaak (D22)
 92. De tweede soort van kennis: de verdwijning en wedergeboorte van wezens (M019)
 93. De tweeendertig delen van het lichaam (wbk)
 94. De uitroeiing van vier ondeugden (D31)
 95. De verdeling van de relikwieën (D16)
 96. De vergane glorie van Kusiñara (D16)
 97. De verzoeker (wbk)
 98. De vier dingen die begrepen en doorgrond zijn (D16)
 99. De Vier Edele Waarheden (A03-061)
 100. De Vier Edele Waarheden - Cattari Ariya Sacca (D22)
 101. De vier elementen van de inspanning voor zuiverheid (wbk)
 102. De vier grote criteria (D16)
 103. De vier heilige plaatsen voor de pelgrimstocht (D16)
 104. De vier manieren waarop geen kwade daad begaan wordt (D31)
 105. De vier overtuigingen (A03-065)
 106. De vier personen die een stupa waardig zijn (D16)
 107. De vier soorten van helder begrip - Catusampajañña (D22)
 108. De vier verheven bewustzijnsstaten (wbk)
 109. De vier verheven graden van heiligheid (D16)
 110. De vier verheven verblijven (A03-065)
 111. De vier wegen van kracht (wbk)
 112. De vijf aggregaten van hechten (wbk)
 113. De vijf aggregaten van hechten - Pañca Upadana kkhandha (D22)
 114. De vijf hindernissen (wbk)
 115. De vijf hindernissen - Pañca Nivarana (D22)
 116. De volbrenging van volharding in inspanning (A08-054)
 117. De voorwaarden voor spirituele vooruitgang (A08-054)
 118. De voorwaarden voor wereldse vooruitgang (A08-054)
 119. De vrouw en kinderen als het Westen (D31)
 120. De vruchten van een immoreel leven (D16)
 121. De vruchten van een moreel leven (D16)
 122. De wegen die naar armoede en naar welgesteldheid leiden (M135)
 123. De wegen die naar domheid en naar wijsheid leiden (M135)
 124. De wegen die naar een lang en naar een kort leven leiden (M135)
 125. De wegen die naar lage afkomst en naar hoge afkomst leiden (M135)
 126. De wegen die naar lelijkheid en naar schoonheid leiden (M135)
 127. De wegen die naar onbeduidendheid en naar invloedrijkheid leiden (M135)
 128. De wegen die naar ziekte en naar gezondheid leiden (M135)
 129. De werkgevers en de werknemers als het Nadir (D31)
 130. De zeer ernstige ziekte van de Gezegende (D16)
 131. De zes elementen (A03-061)
 132. De zes hogere krachten (wbk)
 133. De zes innerlijke en de zes uiterlijke zintuigbases - Salayatana (D22)
 134. De zes kanalen waardoor rijkdom wordt verkwist (D31)
 135. De zes zintuigbases (A03-061)
 136. De zeven factoren van verlichting (D16)
 137. De zeven factoren van verlichting (wbk)
 138. De zeven factoren van verlichting - bojjhanga (D22)
 139. De zeven goede kwaliteiten (D16)
 140. Deugdzaamheid (A08-054)
 141. Deugdzaamheid (A07-006)
 142. Dezelfde bij geluk en tegenslag (D31)
 143. Dood (D22)
 144. Door het begrijpen van de Vier Edele Waarheden (D16)
 145. Drievoudige toevlucht (wbk)
 146. Edel Achtvoudige Pad (wbk)
 147. Edele of heilige personen (wbk)
 148. Een kijk op de Kalama Sutta (A03-065)
 149. Een onafhankelijk levende Verlichte (wbk)
 150. Eer, respect, hulde, aanbidding etc. (wbk)
 151. Eerbetoon aan de overblijfselen (D16)
 152. Elementen (wbk)
 153. Functies van bewustzijn (wbk)
 154. Gebrek aan morele schaamte en ontzag (wbk)
 155. Geen wedergeboorte meer vanwege bevrijding (M041)
 156. Geleerdheid (A07-006)
 157. Geloof (A08-054)
 158. Geloof (A07-006)
 159. Geloof in persoonlijkheid (wbk)
 160. Geloof/zelfvertrouwen (wbk)
 161. Gevoelens (wbk)
 162. Gevoelens (D22)
 163. Gezelschap, goed en verkeerd (wbk)
 164. Goede en verkeerde handelingen (wbk)
 165. Goede gedachten opgegeven, slechte gedachten gecultiveerd (M019)
 166. Gokken (D31)
 167. Haat (wbk)
 168. Hebzucht, haat, en begoocheling (A03-065)
 169. Hel (wbk)
 170. Hemelwezens (wbk)
 171. Het beschouwen van de walgelijkheden van het lichaam - Patikkulamanasikara (D22)
 172. Het bestaan van lijden (D22)
 173. Het boeddhistische standpunt (D22)
 174. Het bouwen van de vesting (D16)
 175. Het criterium voor acceptatie (A03-065)
 176. Het criterium voor verwerping (A03-065)
 177. Het geweeklaag van de Malla's (D16)
 178. Het helder worden van het water (D16)
 179. Het inzien van het nadeel van slechte gedachten (M019)
 180. Het inzien van het voordeel van goede gedachten (M019)
 181. Het laatste maal van de Boeddha (D16)
 182. Het lichaam en tastbare dingen (D22)
 183. Het nemen van de drie toevluchten (wbk)
 184. Het oog en materiële vormen (D22)
 185. Het oor en het geluid (D22)
 186. Het pad dat leidt naar de opheffing van lijden (D22)
 187. Het verdriet van de goden (D16)
 188. Het verwerven van de jhana's (M019)
 189. Het waarnemen van de zes richtingen (D31)
 190. Het welvaren van de monniken (D16)
 191. Hij, die afbreuk doet (D31)
 192. Hij, die goede raad geeft (D31)
 193. Hij, die met jou sympathiseert (D31)
 194. Hij, die op bezit uit is (D31)
 195. Hoe Ananda door de Boeddha werd geprezen (D16)
 196. Hoe Cunda van zijn berouw bevrijd wordt (D16)
 197. Hoe de Gezegende heenging (D16)
 198. Hoe de Tathagata geëerd wordt (D16)
 199. Hoe je goede vrienden herkent (D31)
 200. Hoe je slechte vrienden herkent (D31)
 201. Indachtigheid (wbk)
 202. Indachtigheid en helder begrip (D16)
 203. Indachtigheid omtrent de ademhaling - Anapana Sati (D22)
 204. Indachtigheid van de geest - Citta nupassana (D22)
 205. Indachtigheid van gevoelens - Vedana nupassana (D22)
 206. Indachtigheid van het lichaam - Kaya nupassana (D22)
 207. Indachtigheid van mentale objecten - Dhamma nupassana (D22)
 208. Inspanning (wbk)
 209. Inzicht (wbk)
 210. Jhana-factoren (wbk)
 211. Juist begrip (D22)
 212. Juist handelen (D22)
 213. Juiste concentratie (D22)
 214. Juiste gedachten (D22)
 215. Juiste indachtigheid (D22)
 216. Juiste inspanning (D22)
 217. Juiste spraak (D22)
 218. Juiste wijze van levensonderhoud (D22)
 219. Kamma (wilshandelingen) (wbk)
 220. Kamma-gevolg (wbk)
 221. Karma (wilshandelingen) (wbk)
 222. Krachten (wbk)
 223. Kwade wil (D22)
 224. Liefdadigheid (A08-054)
 225. Liefdevolle vriendelijkheid (wbk)
 226. Lijden (wbk)
 227. Luiheid en traagheid (D22)
 228. Mara's voormalige verzoek (D16)
 229. Materiële vorm (D22)
 230. Mededogen (wbk)
 231. Meditatie (wbk)
 232. Meditatieve verdiepingen (wbk)
 233. Meningen (wbk)
 234. Mentale factoren (wbk)
 235. Mentale formaties (D22)
 236. Mentale formaties (wbk)
 237. Mentale ontwikkeling (wbk)
 238. Moraliteit (wbk)
 239. Morele schaamte (A07-006)
 240. Morele vrees (A07-006)
 241. Namen voor de Boeddha (wbk)
 242. Nibbana (wbk)
 243. Niet krijgen wat men wil (D22)
 244. Onwetendheid/begoocheling (wbk)
 245. Oplettendheid, indachtigheid (wbk)
 246. Ouderdom (D22)
 247. Overdracht van verdiensten (wbk)
 248. Overwinnen (wbk)
 249. Pali (wbk)
 250. Perfectheid (wbk)
 251. Pijn (D22)
 252. Pukkusa de Malla (D16)
 253. Rondhangen op ongepaste uren (D31)
 254. Rusteloosheid en bezorgdheid (D22)
 255. Sariputta's leeuwenbrul (D16)
 256. Sfeer/wereld (wbk)
 257. Slecht gezelschap (D31)
 258. Slechte gedachten opgegeven, goede gedachten gecultiveerd (M019)
 259. Smart (D22)
 260. Subhadda, de laatste bekeerling (D16)
 261. Succes verzekerd (D22)
 262. Tendensen (wbk)
 263. Trainiing (wbk)
 264. Tweeledig Wonder (wbk)
 265. Twijfel (D22)
 266. Uitgebalanceerde levenswijze (A08-054)
 267. Vasten (wbk)
 268. Veelvuldig naar plaatsen van vermaak (D31)
 269. Verdraaiingen (wbk)
 270. Verdriet (D22)
 271. Verkeerde inzichten (wbk)
 272. Verklaring van de basis van de Leer (A03-061)
 273. Verlichtingsfactor concentratie (D22)
 274. Verlichtingsfactor energie (D22)
 275. Verlichtingsfactor gelijkmoedigheid (D22)
 276. Verlichtingsfactor indachtigheid (D22)
 277. Verlichtingsfactor kalmte (D22)
 278. Verlichtingsfactor onderzoek naar dhamma's (D22)
 279. Verlichtingsfactor vreugde (D22)
 280. Vermogens (wbk)
 281. Verslaafd aan luiheid (D31)
 282. Vijf vormen van spraak (M021)
 283. Voorwaarden (wbk)
 284. Vrienden en verwanten als het Noorden (D31)
 285. Vriendschap (A08-054)
 286. Vrijgevigheid (A07-006)
 287. Waakzaamheid (A08-054)
 288. Waarnemen (wbk)
 289. Waarneming (D22)
 290. Wanhoop (D22)
 291. Wanneer iemand werkelijk vriendelijk is (M021)
 292. Wedergeboorte bewustzijn (wbk)
 293. Wedergeboorte in een hemelse sfeer (M041)
 294. Weeklagen (D22)
 295. Wereldling (wbk)
 296. Wereldse omstandigheden (wbk)
 297. Wijsheid (A08-054)
 298. Wijsheid (A07-006)
 299. Wilshandelingen (wbk)
 300. Worden (wbk)
 301. Wortels van goed en kwaad (wbk)
 302. Zes dingen om in gedachten te houden (D16)
 303. Zeven dingen - 1 (D16)
 304. Zeven dingen - 2 (D16)
 305. Zeven voorwaarden voor welvaart (D16)
 306. Zeven waarnemingen (D16)
 307. Zinnelijke liefde of het verlangen naar zelfzuchtige genegenheid (wbk)
 308. Zintuiglijk verlangen (wbk)
 309. Zintuiglijk verlangen (D22)
Document info
RegID Hlp101
Bijgewerkt 29 december 2020 16:06:08
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen