Boeddhistische humor

Op deze pagina neem ik je mee naar een periode waarin ik ben begonnen met het schrijven van veel teksten. Maar ik maakte er zo'n gigantische puinhoop van, dat de teksten eerst gecorrigeerd moesten worden voordat ze het internet op gingen. Het is best grappig als je er later op terugkijkt. Trouwens, even wat andere kost er tussendoor is altijd wel een leuke afwisseling. Tevens staan er op deze pagina ook andere grappige dingetjes...

Inhoudsopgave

Tekstuele blunders

Dood neervallen

In blote kont gezet

Koningen vallen neer

Een bij elkaar geraapt zooitje

Ondergebouw

Zaag met twee handen

Debberige deesten

Een scheet is meer waard dan je weet

Nog een paar rufto's

Over de datum

Vrouw opengebarst

Objecten met begeerte

Een vrucht die naar je toekomt

Geestcontact

Het taalgebruik van mensen

Niet getankt

Kunnen jullie die bestanden niet voor mij kopiëren?

Tekstuele blunders

Als je begint met veel teksten te schrijven, en dan bedoel ik ook écht heel veel teksten schrijven, en je gaat dan ook nog veel vanuit het Engels vertalen, dan maak je geheid fouten. Zeker als je amper een jaartje LTS hebt gehad zoals ik... Voordat ik in maart 2000 de website opzette, had ik al heel wat afgekrabbeld. Voordat die teksten het internet opgingen, werden ze eerst door een paar goede vrienden grondig onder de loep genomen. Wat moeten die een werk met dat geklungel van mij hebben gehad zeg!

Veel mensen voelen zich te goed of te belangrijk om gecorrigeerd te worden. Of, als je een grapje maakt over iets dat ze verkeerd zeggen, dan voelen ze zich vaak beledigd of aangevallen. Nou, ik niet. Bovendien was ik behoorlijk 'ononderlegd' op taalgebied (nu gaat het wel een beetje), dus moest ik me wel laten corrigeren. Ik heb daar veel door geleerd en intussen heb ik mezelf wat bijgeschoold. Nee, ik ben helemaal niet beledigd als iemand me op mijn taalfouten wijst, integendeel: ik kan juist genieten van dingen die je verkeerd zegt of schrijft, vooral als je de ware betekenis ervan gaat inzien. Op deze pagina zullen we eens kijken wat ik zoal heb uitgespookt. Een aantal zaken zijn me dus 'aangeleverd', terwijl ik er ook zelf een aantal tussenuit heb gepikt. En natuurlijk zul je ongetwijfeld nog steeds zaken tegenkomen die taalkundig incorrect zijn.

De titel en de toelichting heb ik nu zelf aan de blunders toegevoegd om nog eens extra te benadrukken hoe 'erg' ze zijn of, zoals je wilt, hoe grappig ze zijn.

Dood neervallen

(...) en viel op de grond aan de voeten van de Meester.'

Deze zin kan in feite wel, maar is wel een beetje onvolledig hetgeen al snel een verkeerd beeld kan schetsen. Het kan namelijk zijn dat iemand dood neervalt aan de voeten van de Meester... Zie je het al voor je?

Dit is beter: (...) en knielde op de grond aan de voeten van de Meester.

In blote kont gezet

'Aldus heb ik degenen die de uitgestotenen zijn, blootgelegd (...)'

Hier zijn degenen, die de uitgestotenen zijn, letterlijk blootgelegd, oftewel helemaal uitgekleed, in hun nakie gezet (in hun geboortepak gezet). Tsjonge jonge...

Het is: 'Aldus heb ik blootgelegd wie in werkelijkheid de uitgestotenen zijn.'

Koningen vallen neer

'(...) en toch was dit een man waarvoor koningen uit eerbied op de grond neervielen.'

Zie je die koningen al neervallen? Alsof ze van hun graatje gaan als ze in de buurt van de Boeddha komen! De een na de ander valt tegen de vlakte. Zoveel respect tonen ze!

Het is: '(...) en toch was dit een man waarvoor koningen uit eerbied aan zijn voeten vielen.

Een bij elkaar geraapt zooitje

'Op volle maan en nieuwe maan wordt de Disciplinaire Code, de patimokkha, voor de verzamelde monniken voorgelezen (...)'

Deze zin is niet fout. Monniken die bijeengekomen zijn, zijn inderdaad 'verzameld'. Maar het is alsof iemand ze bij elkaar geraapt heeft.

Beter: '(...) voor de bijeengekomen monniken (...)'

Ondergebouw

'De '7 stadia van zuivering' (satta visuddhi) van de onderbouw van Upatissa's (Sariputta) 'Pad naar Vrijheid' (Vimutti Magga) (...)'

Sariputta heeft blijkbaar een 'onderbouw'. Een ondergebouw misschien?

'Onderbouw' moet natuurlijk onderbouwing zijn.

Zaag met twee handen

'Monniken, zelfs wanneer bandieten op een barbaarse manier jullie ledematen stuk voor stuk met een tweehandige zaag zouden afzagen (...)'

Heb je ooit een zaag gezien met twee handen? Jeeeeetje, hoe kun je zoiets schrijven zeg! Stommerd!

Hier wordt natuurlijk zo'n zaag bedoeld waarmee je met z'n tweeën zaagt. Je zou kunnen schrijven: 'een zaag met twee handvaten', maar dat kan ook verwarrend zijn. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om dat woordje 'tweehandige' gewoon achterwegen te laten.

Debberige deesten

Bij peta in het woordenboek stond als verklaring: 'debberige deesten', i.p.v. hebberige geesten.

Typefoutje. Een vriend van mij, Marco, draait vaak expres de letters van woorden om, of hij verplaatst wat lettergrepen. Een frietje met wordt dan bijvoorbeeld een fretje miet of een mietje fret, een pin pas een pan pis en een wetenschappelijke taak een schetenwappelijke taak. Het leuke is dat hij dat meestal spontaan eruit knalt. 't Is me d'r eentje, die Marco. O ja, en Wim Kok, heeft volgens hem een Koreaanse vrouw: Kim Wok heet ze.

Een scheet is meer waard dan je weet

'Nu ben je als een verdroogd, verkleurd blad. Het eerste zuchtje van een wind doet je vallen.'

Dat moet dan wel een flinke scheet zijn zeg, die je zo omver blaast! Wat zou die persoon dan gegeten hebben? (Stom woord, 'gegeten', maar daar komen we nog wel op terug.) Zo zie je maar weer dat een scheet behoorlijk wat inhoud kan hebben of behoorlijk wat kan inhouden. Ik in elk geval niet (ik houd ze niet in).

De zin gaat nu als volgt: '(...) Het eerste zuchtje van de wind doet je vallen.' Het woordje 'een' of 'de' maakt hier dus een behoorlijk verschil!

Nog een paar rufto's

'Net zoals een sterke man mijn hoofd met een scherp zwaard splijt, zo ook, schieten hevige winden (krachten) door mijn hoofd (...)'

Misschien dat deze zin wel kan, maar het doet toch weer meer aan scheten denken. Stel je voor, dat iemand een scheet in je hoofd kan schieten... Daar kun je toch wel flink last van hebben, zou ik zeggen.

Is gewijzigd in: '(...) schiet hevige wind (krachten) door mijn hoofd (...)'

Over de datum

'In de regel ging hij op zoek naar de bedorven en onzuivere mensen (...)'

Ai, ai. Mensen die bedorven zijn... Volgens de Van Dale kan het wel: die zegt: 'bedorven in zedelijk opzicht'. Maar bedorven mensen doet me meer denken aan mensen die niet vers meer zijn. Misschien over de datum of te lang of te warm gestaan?

We hebben het gewijzigd in: 'de verdorven mensen'. Dan kan er geen misverstand door ontstaan.

Vrouw opengebarst

'Na verloop van tijd barste ze open.'

Hier staat dat er een vrouw open barste... Och gèrum, dè vrouwke!

Het is: 'Na verloop van tijd barstten ze open.' Het ging over de puisten van Thera Tissa. De 'n' geeft het meervoud aan en dan duidt het woord 'ze' niet meer op een vrouw...

Objecten met begeerte

'Begerige en niet-begerige objecten.'

Begerige objecten en niet-begerige objecten zijn objecten met begeerte en objecten zonder begeerte. Bijvoorbeeld een ijsje met of zonder begeerte... Nou kan het natuurlijk ook een mens zijn met of zonder begeerte, maar dat is in deze context niet de bedoeling.

Moet zijn: begeerde en niet-begeerde objecten.

Een vrucht die naar je toekomt

'Monniken, het was vanwege de verdienstelijke daad die Tissa toen beging, dat deze vrucht tot hem kwam.

Hier komt dus een vrucht naar je toe... Raar hoor, een aardbei die zomaar naar je toekomt!

Gewijzigd in: 'Monniken, dit was het gevolg (vipaka) van de verdienstelijke daad die Tissa toen beging (...)'

Geestcontact

In sommige gevallen had ik 'geestcontact' geschreven.

Geestcontact betekent dat je contact hebt met een geest... Niet dat dat niet kan, maar het moet 'geestescontact' zijn, d.w.z. het contact met de geest (je eigen geest welteverstaan) en een object. Zo zie je dat het in de uitleg ook al snel mis kan gaan...

Het taalgebruik van mensen

Hier wil ik nog een keertje extra aandacht aan besteden. Het heeft heel veel te maken met gewoonte- en gedachtenpatronen.

Maar met al die tekst en je gevoel van verantwoordelijkheid, ga je wel erg kritisch tegen taal aankijken. Daarnaast leid je als boeddhist een meditatief leven. Dat betekent o.a. dat je heel goed gaat letten op wat je zegt en je traint jezelf om naar mensen te luisteren. Je hoort jezelf dingen zeggen die nergens op slaan, maar je hoort dat ook bij anderen. En die anderen, die leiden in de regel geen meditatief leven... Die slapen gewoon maar door. Hoewel die slaap in feite triest is, kan het soms ook erg leuk zijn om het taalgebruik van sommige mensen te zien. Een diep ingesleten gewoonte van mensen zijn de dubbele ontkenningen en zinnen met 'nee', 'niet', 'geen', etc. erin.

Eigenlijk makkelijk zat, nietwaar? Dit zijn overigens zaken die voor mij altijd al heel logisch zijn geweest. Toch denken heel wat mensen daar anders over...

Niet getankt

Op een gegeven moment stopte ik bij een tankstation om een ijsje te kopen. Ik hoefde niet te tanken. Ik nam een ijsje uit de vriesbak en liep naar de kassa om af te rekenen. De juffrouw vroeg me: "Hebt u niet getankt?" In eerste instantie vond ik het maar een rare vraag, want wat heeft ze er nou aan om te weten of ik niet getankt heb. Dat is toch niet relevant voor haar?! Maar goed, 'als dat hetgeen is wat ze wil weten', dacht ik, 'dan geef ik ze dáár antwoord op.' Dus antwoordde ik met 'ja'. Om haar te confronteren met haar verkeerd gestelde vraag, zei ik expres niet: "Ja, ik heb inderdaad niet getankt." Dan had ze het misschien meteen begrepen. Maar nu er alleen maar een 'ja' kwam, vroeg ze me naar het pompnummer... Dus zei ik haar: "Ik heb niet getankt." Ze keek me verbaasd aan, waarop ik haar duidelijk maakte dat mijn 'ja' een bevestiging was van wat ze vroeg.

Kunnen jullie die bestanden niet voor mij kopiëren?

Op een website gaf een hoster informatie over het wijzigen van server. De bestanden van een website moesten van de ene naar de andere server worden overgeplaatst. In zijn lijst met veelgestelde vragen stond de vraag: 'Kunnen jullie die bestanden niet voor mij kopiëren?' Ook hier gaat het niet om het niet kopiëren, maar om het kopiëren. Als antwoord gaf hij: "Ja, maar dat kost 25 euro." Hij bevestigt dat hij het niet kan, en dat kost dan ook nog 25 euro!

Document info
RegID Div023
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:08:52
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen