Dhammapada info

Achtergrondinformatie en ontwikkeling

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie over de Dhammapada

Hoofdstukken

Ontbrekende Dhammapada's

Uitgewerkte Detailpagina's

De tijd die nodig is

Bronnen

Nummering en verwijzing in het Theravada Archief

Navigatie

Studierichtlijnen

Planning en verloop

Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada

Achtergrondinformatie over de Dhammapada

De Dhammapada, Het Pad van Waarheid, bestaat uit 423 verzen (gatha's) verdeeld over 26 hoofdstukken (vagga's) die op onderwerp gerangschikt zijn. Deze verzen zijn woorden van levende spiritualiteit, waarmee elk vers op zijn eigen manier de Leer van de Meester weergeeft. De Dhammapada kan gezien worden als het spirituele testament van de Boeddha.

Flitsen van inzicht belichten de aard van het Boeddha Pad, die door deze krachtige verzen omgezet worden in pure wijsheid. Het is daarom ook een doordringende bron van inspiratie. De populariteit die de Dhammapada geniet onder alle soorten mensen, heeft zich gerangschikt als de meest bekende tekst van de Ti Pitaka, zowel in oosterse als in westerse landen. Voor meer, zie Dhammapada info.

Hoofdstukken

 1. Yamaka vagga - Tweelingverzen
 2. Appamada vagga - Waakzaamheid
 3. Citta vagga - De geest
 4. Pubbha vagga - Bloemen
 5. Bala vagga - Dwazen
 6. Pandita vagga - De wijzen
 7. Arahanta vagga - De heiligen
 8. Sahassa vagga - Duizenden
 9. Papa vagga - Kwaad
 10. Danda vagga - Kwelling
 11. Jara vagga - Ouderdom
 12. Atta vagga - Zelf
 13. Loka vagga - De wereld
 14. Buddha vagga - De Boeddha
 15. Sukha vagga - Geluk
 16. Piya vagga - Geliefd
 17. Kodha vagga - Boosheid
 18. Mala vagga - Onreinheden
 19. Dhammattha vagga - Gevestigd in de Dhamma
 20. Magga vagga - Het Pad
 21. Pakinnaka vagga - Gemengd
 22. Niraya vagga - De hel
 23. Naga vagga - De groten
 24. Tanha vagga - Begeerte
 25. Bhikkhu vagga - De monnik
 26. Brahmana vagga - De brahmaan

Ontbrekende Dhammapada's

Wanneer er op een Hoofdstukpagina geen Dhammapada's worden weergegeven, dan betekent dat alleen, dat er in dat hoofdstuk (nog) geen Dhammapada's klaar zijn. Dit betekent niet, dat er in de volgende hoofdstukken geen verzen zijn opgenomen. Blader dan dus gewoon verder.

Uitgewerkte Detailpagina's

Bij de tekst Meer lezen... op de Hoofdstukpagina's van de Dhammapada wordt een vinkje weergegeven als de Detailpagina van dat vers is uitgewerkt. Zie het voorbeeld hieronder.

Raadpleeg ook eens de pagina Uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada.

De tijd die nodig is

Het Theravada Archief wordt geheel door mij alleen ontwikkeld, vertaling, lay-outs, programmering etc. Alles bij elkaar is dat enorm veel werk waar zeer veel tijd in gaat zitten, hetgeen ik naast mijn dagelijks werk (als Microsoft ontwikkelaar in mijn eigen eenmanszaakje) moet verrichten. Omdat ik zelfstandige ben, kan ik zoveel tijd vrijmaken als ik wil, maar er moet natuurlijk wel brood op de plank komen. Daarom kan ik (helaas) niet continu aan het Theravada Archief werken.

Bronnen

De Dhammapada van het Theravada Archief is samengesteld uit informatie uit verscheidene bronnen. Hoofdzakelijk is de informatie afkomstig uit Treasury of Truth door Ven. Weragoda Sarada Maha Thero (een monnik uit Sri Lanka, hoofd van de Singapore Buddhist Meditation Centre). Voor de vertaling en plaatsing heb ik officiŽle toestemming van hem gekregen.

Om zo goed en uitgebreid mogelijk de Dhamma weer te geven, heb ik informatie toegevoegd uit vele andere bronnen (uitsluitend Theravada). Omdat ik het beste aan informatie haal uit hetgeen beschikbaar is (inclusief uit het Pali), en dat combineer tot een sluitend geheel, is het niet mogelijk om bij elk stukje tekst naar de bron te verwijzen. Daarbij komt, dat er ook fouten worden aangetroffen die ik herstel. In de Dhammapada van het Theravada Archief zijn ook tekstdelen opgenomen die geheel door mijzelf zijn geschreven of gedeeltelijk zijn aangepast.

Nummering en verwijzing in het Theravada Archief

De aanduiding voor de Dhammapada (Dhp) en vervolgens het versnummer. Voorbeeld: Dhp001. Vaak echter, behoort een aantal Dhammapada's tot ťťn set om een sluitend geheel te krijgen. De bij elkaar horende Dhammapada's zijn dan bij elkaar op een detailpagina geplaatst. Een verwijzing kan er dan zo uitzien: Dhp188-192 hetgeen een verwijzing naar de verzen 188 t/m 192 inhoudt.

Navigatie

Volgens de Standaardnavigatie in de Help.

Studierichtlijnen

Op de Help pagina zijn Studierichtlijnen voor de Dhammapada opgenomen.

Planning en verloop

Omschrijving Status

Er komen meer lijsten. Dit moet het opzoeken van informatie binnen de Dhammapada verbeteren.

Bezig

Af en toe worden Detailpagina's verder uitgewerkt. Het mooiste zou zijn dat ze allemaal aan bod komen, maar er is nog meer belangrijk werk te verrichten. In elk geval zal ik de zeer essentiŽle Detailpagina's van de Dhammapada scherp in de gaten houden en ze plaatsen.

Tussendoor

Een algehele check-up inzake de verzen.

Nog niet bezig

Bij het plaatsen van alle Detailpagina's is nog niet voor alle pagina's de exacte titel opgegeven omdat nog niet alle verhalen helemaal zijn doorgenomen. In de bron zijn de titels vaak niet optimaal bepaald. Bijvoorbeeld: Het verhaal van ... is al overbodig omdat iedereen snel genoeg door zal hebben dat het allemaal verhalen zijn. Een titel zoals De vijfhonderd monniken (dat nogal eens een keer voorkomt), zegt ook bar weinig over het verhaal.

Tijdens de ontwikkeling zal ik zo goed mogelijk proberen om een consistentie te handhaven in de bepaling van de titels. Zo beginnen veel titels met De Eerwaarde ..., De Eerwaarde non ... ... de lekenvolgeling. Voor koningen en koninginnen wordt de titel niet Koning ..., maar (Naam) de koning. Waar het kan plaats ik dus de naam voorop. In andere gevallen zie je direct dat het om een monnik, een non, een lekenvolgeling of wat dan ook gaat. Een groot aantal van de titels die momenteel zijn toegewezen, zullen op den duur nog worden bijgesteld.

Tussendoor

Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada
RegID: Dhp_info
Bijgewerkt op: 5 oktober 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen