De asceet Paveyya

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Beschouw alleen je eigen taken en nalatigheden en niet die van anderen.

050. Zoek niet in een ander naar fouten, naar wat gedaan is en wat niet gedaan is, maar onderzoek wat jezelf gedaan hebt en niet gedaan hebt.

na paresam vilomani na paresam katakatam attano va avekkheyya katani akatani ca

Zoek niet naar fouten bij anderen. Maak je niet druk om wat anderen wel of niet gedaan hebben. Het is beter om te onderzoeken wat je zelf gedaan hebt of nagelaten hebt. Stop met het verkeerde doen, doe het goede.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp050
Bijgewerkt op: 20 september 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen